หน้าแรก >> ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
สทป. จัดปาฐกถา เรื่อง
Created by : , Publish 16 Jan 2015 , Views 143
สทป. จัดปาฐกถา เรื่อง "อีกก้าว...ในการสร้างแสนยานุภาพให้กองทัพไทยด้วยการพึ่งพาตนเอง"

สปอตวิทยุ สทป. จัดปาฐกถา เรื่อง "อีกก้าว...ในการสร้างแสนยานุภาพให้กองทัพไทยด้วยการพึ่งพาตนเอง"


ผ่านรายการสาระน่ารู้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ช่วงที่ 1
ออกอากาศในวันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2556

ผ่านรายการสาระน่ารู้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ช่วงที่ 2
ออกอากาศในวันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2556

ผ่านสถานีวิทยุกองทัพบก FM 94.0
ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556

ผ่านรายการโลกกว้างทางการศึกษา สถานีวิทยุ F.M.92 MHz
ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap