หน้าแรก >> ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
สัมภาษณ์ที่ปรึกษา สทป. พลเอกชนินทร์ จันทรโชติเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินของ สทป.
Created by : , Publish 16 Jan 2015 , Views 229
สัมภาษณ์ที่ปรึกษา สทป. พลเอกชนินทร์ จันทรโชติเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินของ สทป.

สัมภาษณ์ที่ปรึกษา สทป. พลเอกชนินทร์ จันทรโชติ

เกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินของ สทป.


ในรายการสาระน่ารู้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร 92.5 F.M.

ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap