หน้าแรก >> ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
สปอตวิทยุ สทป. มุ่งมั่นวิจัยพัฒนาและผลงานที่เป็นรูปธรรม
Created by : , Publish 28 May 2015 , Views 235
สปอตวิทยุ “สทป. มุ่งมั่นวิจัยพัฒนาและผลงานที่เป็นรูปธรรม”

ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ FM 90.5 รายการเก็บตกจากเนชั่น เมื่อวันที่ 29 พ.ค.58
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap