หน้าแรก >> ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
สปอตวิทยุประจำปี 2561
Created by : , Publish 19 Oct 2018 , Views 114
      สปอตวิทยุ 
"สทป. มุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศทุกมิติ 
ลดการนำเข้า พร้อมขับเคลื่อนเศรฐกิจอย่างยั่งยืน" 


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap