หน้าแรก >> ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
สัมภาษณ์พิเศษ ผลงาน “UAV Training Simulator ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
Created by : ส่วนกิจการพิเศษ , Publish 20 Mar 2019 , Views 304 - แก้ไขล่าสุด 20 Mar 2019 14:23:59 , โดย ส่วนกิจการพิเศษ
สัมภาษณ์พิเศษ ผลงาน “UAV Training Simulator For Remotely Piloted Aircraft Systems (Internal/External Pilot)” 
ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
และการร่วมจัดบูธแสดงผลงานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 
(Thailand Research Expo 2019)

โดย นาวาเอก ณณัท ฐานทัดสกุล นักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ออกอากาศผ่านรายการ ที่นี่ 92 สถานีวิทยุศึกษา. FM.92. AM 1161. เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap