หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Created by : , Publish 08 May 2015 , Views 571
Q : หากต้องการร่วมงานกับ สทป. จะต้องทำอย่างไร
A : การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานที่ สทป.จะดำเนินการดังนี้
 1. รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ของ สทป. ตามคุณวุฒิและตำแหน่งงาน โดยจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการจาก สทป.
 2. รับสมัครข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของ สทป.
 • - ข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกจาก สทป.แล้ว หากลาออกราชการเป็นการถาวร เมื่อต้องทำสัญญากับ สทป.จะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการจาก สทป. และสิทธิที่พึ่งได้รับจากทางราชการหลังจากลาออกจากราชการแล้วก็ยังสามารถรับจากทางราชการได้
 • - ข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกจาก สทป.แล้ว หากลาออกราชการเป็นการชั่วคราว (สูงสุดไม่เกิน 4 ปี ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำงาน ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐) เมื่อต้องทำสัญญากับ สทป.จะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการจาก สทป.และให้งดรับสิทธิต่าง ๆ ที่พึงได้รับจากทางราชการ
 • - นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานที่ สทป. สำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญ หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น และนับเป็นเวลาการครองยศและใช้ทุน
 • - เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงาน จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและรับเงินเดือน ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งและเงินเดือนเดิม  และได้รับบำเหน็จย้อนหลังปีละ 1 ขั้น

สำหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการเป็นการชั่วคราว เพื่อมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

หมายเหตุ ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ สทป.ได้

Q : เกณฑ์การคัดสรรบุคลากร

A : สทป. มีความต้องการตำแหน่งต่างๆ เป็นจำนวนมาก แต่เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  จึงมีเกณฑ์การคัดสรรบุคลากร โดยผู้ที่ประสงค์จะร่วมงานกับสถาบันจะต้องผ่านการทดสอบความรู้และการสอบสัมภาษณ์ใด้ตามเกณฑ์ของแต่ละตำแหน่ง

Q : สวัสดิการ
 • A :  ค่ารักษาพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคคลในครอบครัว 100,000.- บาทต่อปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมทบร้อยละ 3 - 8 ของอัตราเงินเดือน
 • เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 - 30,000.- บาทต่อบุตรหนึ่งคนต่อปี
 • ประกันอุบัติเหตุหมู่และเงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่ความตายหรือทุพพลภาพ
 • เงินช่วยเหลือจัดการงานศพสำหรับเจ้าหน้าที่ 30,000 - 120,000.- บาท

Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap