หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี งป. 2562 ครั้งที่ 5
Created by : , Publish 29 Nov 2019 , Views 956 - แก้ไขล่าสุด 29 Nov 2019 20:32:31 , โดย ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
ประจำปี งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5

-------------------------------------------

 


ตามที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ทำการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี งบประมาณ 2562 ครั้งที่ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ดังนี้  (กรุณาคลิก)


ให้ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง นำหลักฐานการตรวจสุขภาพและหลักฐานแสดงการลาออกจากงานสำหรับผู้ที่มีตำแหน่งงานมาก่อนการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมาแสดง ในวันทำสัญญาทดลองงานหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี


หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

โทร. 02-980-6688 ต่อ 1133  email : recruitment@dti.or.th
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap