หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างอาชีพกลุ่มแม่บ้านชุมชน
Created by : , Publish 09 Jun 2015 , Views 224
   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดเสวนาจัดตั้งกลุ่มอาชีพแม่บ้าน และอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพ หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ระยะ ให้แก่ กลุ่มแม่บ้านและประชาชนบริเวณโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ และสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพชุมชนได้ 3 กลุ่มคือ  เพาะเห็ด  ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และกลุ่มทำขนมอบ ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และวิทยาการเกษตรและเทคโนโลยีการชัยนาถ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศาลาอเนกประสงค์ สวนสุขภาพบึงฤาษีเฉลิมพระเกียรติ จ.นครสวรรค์  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 -  กุมภพาพันธ์ 2555 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap