หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์
Created by : , Publish 09 Jun 2015 , Views 188

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 



จัดแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ภายใต้กิจกรรมกีฬากระชับมิตร ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและโรงงานวัตถุระเบิดทหาร โดยจัดแข่งขันระหว่างทีมผู้บังคับบัญชาและทีมเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างบุคลากรทั้งสองหน่วยงานในการทำงานร่วมกัน มีผู้เข้าแข่งขันกว่า 120 คน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ สนามฟุตบอล โรงงานวัตถุระเบิดทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 





สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap