หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สทป. สนันสนุน ส่งเสริม และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับแก่เกษตรกร
Created by : , Publish 26 Feb 2018 , Views 129

สทป. สนันสนุน ส่งเสริม และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับแก่เกษตรกร

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) นำโดย พล.อ.ชนินทร์ จันทรโชติ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์  ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ เทศบาลตำบลวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร ในการสนันสนุน ส่งเสริม และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับแก่เกษตรกรเกี่ยวกับนวัตกรรมอากาศยานไร้คันขับกับกลุ่มเกตรกร จ.พิจิตร ตามยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและนำผลงานวิจัยและพัฒนาสู่ภาคประชาสังคม รวมทั้งนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ของนายกรัฐมนตรี เพื่อทดลองใช้อากาศยานไร้คนขับในการพ่นปุ๋ยทดแทนเกษตรกร ลดความเสี่ยงและอันตรายจากสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพและชีวิต พร้อมทั้งมีการสาธิตการใช้งานอากาศยานไร้คนขับในการบินพ่นปุ๋ยในพื้นที่ เทศบาลเมืองพิจิตร เมื่อวันที่ 23 ก.พ.61สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap