หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
จิตอาสา
สทป.ร่วมทำบุญบริจาคเงินให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
Created by : Pattarakorn , Publish 02 May 2019 , Views 283 - แก้ไขล่าสุด 02 May 2019 18:17:23 , โดย Pattarakorn

สทป.ร่วมทำบุญบริจาคเงินให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ

      พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทป. ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อการกุศล ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 62


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap