หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
จิตอาสา
น้ำใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัย
Created by : , Publish 08 Jun 2015 , Views 134

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมน้ำใจร่วงมบริจาคเงินนำไปซื้อยารักษาโรค ของใช้ที่จำเป็น และน้ำดื่ม มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ บ้านทาโก ต.ยางขาว อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ถูกตัดขาดจากการสัญจรทางบก  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap