หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
จิตอาสา
ช่วยเพื่อน กู้บ้านหลังน้ำท่วม
Created by : , Publish 09 Jun 2015 , Views 110

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชมรม DTI อาสา จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน รวมพลังเพื่อนๆเป็นทีมอาสาสมัครไปช่วยกันทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านของเพื่อนที่ประสบความเสียหายจากภาวะน้ำท่วม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap