หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
จิตอาสา
สทป. ร่วมกับ รวท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
Created by : , Publish 09 Jun 2015 , Views 179

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  มอบเงินบริจาคจากน้ำใจเจ้าหน้าที่ให้แก่ พลตรี พลวัส แก้วเรียน ผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร เพื่อนำไปจัดหาอาหารและน้ำดื่มไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดการสัญจร ในเขต อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ ตามโครงการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap