หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
จิตอาสา
ฟื้นฟูห้องปฏิบัติการหลังน้ำท่วม
Created by : , Publish 09 Jun 2015 , Views 269

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  ชมรม DTI อาสา รวมพลังเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำความสะอาดและขนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการของ สทป. ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ อ.รังสิต จ.นนทบุรี และศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  อ.เมือง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap