หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
จิตอาสา
สทป. จัดจิตอาสาเข้าร่วม "ทำความดี เพื่อพ่อ"
Created by : , Publish 06 Dec 2017 , Views 139
สทป. จัดจิตอาสาเข้าร่วม "ทำความดี เพื่อพ่อ"
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จัดจิตอาสาเข้าร่วม “ทำความดี เพื่อพ่อ” โดยนำน้ำดื่มและของว่างแจกแก่ผู้เข้าร่วมงานภายในบริเวณเต๊นท์อาหารพระราชทาน และเดินแจกให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมถวายดอกไมัจันทน์จำนวนกว่า 30,000 คน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 บริเวณซุ้มวางดอกไม้จันทน์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap