หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 6                           
              Dowload เอกสาร และใบสมัคร

1.  รายละเอียดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์

ไฟล์ pdf

https://www.dropbox.com/s/ud6znzlgw7zi956/Camp%20details.pdf?dl=0

 


2.     กำหนดการค่าย

ไฟล์ pdf

https://www.dropbox.com/s/xrehb4m9dxy85kh/2.Camp%20schedule.pdf?dl=0

 


              3.     ใบสมัคร

-          ไฟล์  word

https://www.dropbox.com/s/1a7ykg29o39k6ci/3.Form.docx?dl=0

 

-          ไฟล์ pdf

https://www.dropbox.com/s/3b44dgny107zwpv/3.Form.pdf?dl=0

 


4.       โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

-          ไฟล์ jpg

https://www.dropbox.com/s/okia47k6pvvnf03/4.poster.jpg?dl=0

 


 

5.       สิ่งที่ต้องเตรียมไปค่าย

-          ไฟล์ jpg

https://www.dropbox.com/s/08vou5sxrl2f3n7/5.Appliances.pdf?dl=0

 


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap