หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
DTI Rocket and Science Camp
Created by : ส่วนกิจการพิเศษ , Publish 20 Nov 2019 , Views 492 - แก้ไขล่าสุด 06 Dec 2019 10:30:29 , โดย Pattarakorn

Download

DTI Rocket and Science camp Description

https://www.dropbox.com/s/zc3ab7hph6izjwg/DTI%20Rocket%20and%20Science%20camp.docx?dl=0

Rocket Science Camp Application Form

https://www.dropbox.com/s/n2tlt6gugu942sf/Rocket%20Science%20Camp%20Application%20Form.doc?dl=0


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap