หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. นำคณะ กมย.กห. เข้าเยี่ยมชมและทดสอบมาตรฐานระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กของ สทป.
Created by : Pattarakorn , Publish 05 Apr 2019 , Views 346 - แก้ไขล่าสุด 09 Aug 2019 16:38:32 , โดย ส่วนกิจการพิเศษ

สทป. นำคณะ กมย.กห. เข้าเยี่ยมชมและทดสอบมาตรฐานระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กของ สทป.

       พล.อ.อ.ดร. ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. มอบหมาย พล.อ.อ.สุรศักดิ์ มีมณี ที่ปรึกษา สทป. นำคณะ กมย.กห. เข้าเยี่ยมชม เพื่อตรวจสอบ และทดสอบมาตรฐานระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กของ สทป. (Mini UAV รุ่น D - Eyes MK1) ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562  โดยผลการตรวจสอบ และทดสอบมาตรฐานเป็นที่พอใจของคณะกรรมการ กมย.กห.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap