หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ร่วมจัดงานเสวนาทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562
Created by : Pattarakorn , Publish 12 Jul 2019 , Views 300 - แก้ไขล่าสุด 19 Aug 2019 18:36:58 , โดย Pattarakorn

สทป. ร่วมจัดงานเสวนาทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562

        เมื่อวันที่(12 ก.ค. 62) สทป. ร่วมจัดงานเสวนาทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562 ภายใต้แนวคิด "กองทัพไทยในทศวรรษหน้า" โดยมี พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. (สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) เป็นประธานในพิธี และ พล.ท.ดร.สุภมนัส ภารพบ ผู้เชี่ยวชาญ สทป. ผู้แทน ผอ.สทป. ร่วมพิธีเปิดและนำคณะนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ สทป. ประชาสัมพันธ์บูธนิทรรศการ สทป. ให้แก่ ข้าราชการ นักศึกษา วสท., วทบ., วทร. และ วทอ. และผู้ที่มาร่วมงาน

        ในโอกาสนี้ สทป. จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆ อาทิ จรวด DTI-2, จรวดดัดแปรสภาพอากาศ, หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด, ยานเกราะล้อยาง สำหรับปฏิบัติภารกิจ นย., ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนแบบเคลื่อนที่ (MLPR), กระสุนฝึก 30 มม., อากาศยานไร้คนขับ (UAV), TKM สนับสนุนวารสาร DTECH,   TAC แนะนำหลักสูตรวิศวะกรรมป้องกันประเทศ ทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนอุดหนุนโครงการวิจัย  ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap