หน้าแรก >> บริการของเรา คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย


Q.
อากาศยานไร้นักบินขึ้น-ลงทางดิ่ง มีความสามารถอย่างไร
Q.
สัญลักษณ์ของ สทป. มีความหมายว่าอย่างไร
Q.
ค่านิยมองค์กรของ สทป. คืออะไร
Q.
วิสัยทัศน์ ของ สทป.
Q.
สทป. ย่อมาจากอะไร
previous 1 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap