หน้าแรก
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
DTI'S WEAPON SYSTEMS HANDBOOK: Infantry Weapons
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (ผู้พิการ) ประจำปี 2560
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 7
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6
แจ้งเลื่อนประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และ ลูกจ้าง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6 และ 7
ประกาศสถาบันฯ
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการต่อวาระผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560
สทป. จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกทบทวนรักษาวัฏภาค และยกมาตรฐานด้านการบินอากาศยานไร้คนขับ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 7
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6
ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง (ผู้พิการ) ประจำปี 2560
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 7
สทป. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ประจำปี 2560
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ประจำปี 2560
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ประจำปี 2560
DTech ฉบับที่ 26
วารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ฉบับที่ 26 (DTech No.26) ในรูปแบบของ e-magazine
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 7
รับสมัครผู้พิการเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 6
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและชมการสาธิตขีดความสามารถผลงานวิจัยและพัฒนาของ สทป.
ประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 6
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5
งานสัมมนา "สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง" (DTI Technology challenge day)
บันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5
สทป. และ ม.แม่โจ้ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการค่ายวิทยาศาสตร์
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5
สทป. เซ็น MOU ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตยานเกราะล้อยางแบบ 8 x 8
DTech ฉบับที่ 25
DTech ฉบับที่ 24
ร่าง พรบ.
กิจกรรมกอล์ฟสัมพันธ์หน่วยงานวิจัยทางทหาร ประจำปี 2560
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ต้อนรับและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประเทศญี่ปุ่น
สทป. และ มอ. ร่วมโชว์ศักยภาพและผลงานโครงการวิจัยและพัฒนาแขนหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD Manipulator) ขนาดเล็กแบบควบคุมอัตโนมัติ
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 5
รับสมัครนักศึกษาโครงการสหกิจ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5
สทป. ศึกษาดูงานและบูรณาการการวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาลูกระเบิดร่อนนำวิถี (GBU-12)”
สทป. ร่วมมือด้านวิชาการ และการวิจัยพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด
เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2560
สทป. จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายแสดงความสามารถหลักสูตรนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับ
สทป. ร่วมคณะ รมว.กห. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานกองทัพอากาศ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap