หน้าแรก
สทป. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
สัมภาษณ์พิเศษ ผลงาน “UAV Training Simulator ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 10 - 16 ก.พ. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 3 - 9 ก.พ. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 27 ม.ค. - 2 ก.พ. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 20 - 26 ม.ค. 62
ความร่วมมือในโครงการพัฒนาการผลิตลูกปืนจริงขนาด 30 มม.
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายฯ
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 13 - 19 ม.ค. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 6 - 12 ม.ค. 62
สทป. ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี งป. 2562 ครั้งที่ 1 และ 2
สทป. ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท Guardtime
สทป. นำคณะทำงานโครงการ D43 ประเมินมาตรฐานระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก
nacc
โครงการช่วยลดสถานการณ์ฝุ่นละอองเฉพาะพื้นที่ ของ กระทรวงกลาโหม
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 30 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62
สทป. ร่วมกับ มทส. สานฝันกิจกรรมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่ 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาการตรวจจับวัตถุระเบิดจากภาพเอกซเรย์ สำหรับติดตั้งบนหุ่นยนต์ตรวจการณ์วัตถุระเบิด”
สทป. ร่วมจัดโครงการแข่งขันดาวเทียมขนาดเล็ก "CANSAT Thailand 2018"
ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาการผลิตลูกปืนจริงขนาด 30 มม.
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้จรวดประดิษฐ์"
ลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์ระบบแอคทีฟ
ประกาศผู้มีสิทธิเข้าทดสอบจิตวิทยา และ เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำปี งป. 2562 ครั้งที่ 1 และ 2
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 23 - 29 ธ.ค. 61
DTech ฉบับที่ 30
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 16 - 22 ธ.ค. 61
DTI'S WEAPON SYSTEMS HANDBOOK: Military Aircrafts
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 9 - 15 ธ.ค. 61
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 2 - 8 ธ.ค. 61
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ. 2561
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61
DTI'S WEAPON SYSTEMS HANDBOOK: Infantry Weapons
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 18 - 24 พ.ย. 61
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 11 - 17 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
สทป. ต้อนรับคณาจารย์และ นทน.หลักสูตร สธ.บังคลาเทศ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
บทวิเคราะห์ : การวิเคราะห์ขีดความสามารถเทคโนโลยีในงาน ADAS 2018
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 4 - 10 พ.ย. 61
สทป. จัดงานสัมมนา "DTI Technology Challenge Day In Collaboration with Ravens Challenge”
สทป. ต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 28 ต.ค. - 3 พ.ย. 61
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 21 - 27 ต.ค. 61
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 14 - 20 ต.ค. 61
สทป. ทำการทดสอบต้นแบบยานเกราะล้อยาง Amphibious Armored Personnel Carriers” (AAPC)
สทป. ส่งมอบระบบสนามฝึกยิงปืนยุทธวิธีเสมือนจริงชุดใหญ่ ตามบันทึกข้อตกลงโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนามฝึกยิงปืนยุทธวิธีเสมือนจริง (Shooting Sim) ระหว่าง สทป. และ โรงเรียนเตรียมทหาร
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap