หน้าแรก
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5
สทป. และ ม.แม่โจ้ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการค่ายวิทยาศาสตร์
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5
สทป. เซ็น MOU ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตยานเกราะล้อยางแบบ 8 x 8
วารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ฉบับที่ 25 ใหม่ล่าสุด ในรูปแบบของ e-magazine
DTech ฉบับที่ 25
DTech ฉบับที่ 24
ร่าง พรบ.
กิจกรรมกอล์ฟสัมพันธ์หน่วยงานวิจัยทางทหาร ประจำปี 2560
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ต้อนรับและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประเทศญี่ปุ่น
สทป. และ มอ. ร่วมโชว์ศักยภาพและผลงานโครงการวิจัยและพัฒนาแขนหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD Manipulator) ขนาดเล็กแบบควบคุมอัตโนมัติ
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 5
รับสมัครนักศึกษาโครงการสหกิจ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 60 ครั้งที่ 5
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5
สทป. ศึกษาดูงานและบูรณาการการวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาลูกระเบิดร่อนนำวิถี (GBU-12)”
สทป. ร่วมมือด้านวิชาการ และการวิจัยพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด
เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2560
สทป. จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายแสดงความสามารถหลักสูตรนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับ
สทป. ร่วมคณะ รมว.กห. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานกองทัพอากาศ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
สทป. สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สทป. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาหุ่นยนต์ทางการทหารในอนาคตและการปฏิบัติการด้านการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด”
เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินภายนอกและภายใน ประจำปี 2560
สทป. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายแสดงความสามารถผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับกิตติมศักดิ์
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 (เพิ่มเติม)
สทป. รับนโยบายร่วมบูรณาการงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สู่การพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน
สทป. รับนโยบายร่วมบูรณาการงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สู่การพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4
ร่วมจัดนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมทัพไทย”
สทป. รับรองมาตรฐานลูกปืนฝึก 30 มม. ผลิตภัณฑ์ของกองทัพเรือ
สทป. เซ็น MOU ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ร่วม เพื่อจำลองภารกิจช่วยเหลือทางทหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Common Operation Picture : COP)
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 60 ครั้งที่ 4
สทป. ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560”
การอภิปราย "เทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ"
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4
จัดแสดงนิทรรศการอากาศยานไร้คนขับ UAV Start Up 2017
งานประชุมวิชาการ The 3rd Asian Conference on Defence Technology (ACDT)
สทป. และ ทร. จัดการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่สถานการณ์แบบสามมิติแบบ โดยใช้ UAV เพื่อสนับสนุนภารกิจของ ศบภ.ทร.
สทป. ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมกิจการ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน จัดสัมมนา “พัฒนาเทคโนโลยียานไร้คนขับ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติอย่างไร ให้ประเทศไทยอยู่ในระดับแนวหน้า”
สทป. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศในเวทีนานาชาติ และรับงบอุดหนุนโครงการพัฒนาความร่วมมือระบบสนามฝึกยิงปืนเสมือนจริงชุดเล็ก
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
ร่วมจัดนิทรรศการ Indodefence 2016
ขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อ "ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ...."
สทป. ต้อนรับหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เข้าเยี่ยมชมกิจการ
สทป. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมนักบินบังคับอากาศยานไร้คนขับสำหรับการถ่ายภาพ
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap