หน้าแรก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 1
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 14 - 20 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 7 - 13 ก.พ. 64
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 31 ม.ค. - 6 ก.พ. 64
ประกาศแก้ไขกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 (ฉบับที่ 2)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 24 - 30 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ (DTI-UTC)
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
สทป. ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดพิธีลงนามความร่วมมือจัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT ROCKET Competition 2021”
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 17 - 23 ม.ค. 64
การประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศครั้งที่ 1/2564
พล.อ.อ. ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ” ให้แก่นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 63
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 10 - 16 ม.ค. 64
สทป. ส่งมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล เพื่อทดสอบภาคสนามโดยหน่วยผู้ใช้ ตอบสนองภารกิจของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 3 - 9 ม.ค. 64
สทป. เดินทางตรวจเยี่ยมการทดสอบต้นแบบยานเกราะล้อยาง 8x8 สำหรับปฏิบัติภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (AAPC)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 27 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
สทป. เดินหน้าเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 20 - 26 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 13 - 19 ธ.ค. 63
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 6 - 12 ธ.ค. 63
สทป. เข้าประชุมติดตามผลการทดลองใช้งานระบบโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกใช้อาวุธเสมือนจริงขั้นสูง (AVSS)
สทป. จัดบรรยายพิเศษและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนา
สทป. ร่วมจัดนิทรรศการงานวันทหารปืนใหญ่ประจำปี 2563
สทป. ร่วมกับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 63
สทป. ร่วมงานเสวนาและนิทรรศการ "เทคโนโลยีอวกาศสู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน"
สทป. ส่งมอบต้นแบบระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (MINI UAS)
สทป. ร่วมกับ กองทัพบก ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบยานไร้คนขับและต่อต้านระบบยานไร้คนขับ
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 22 - 28 พ.ย. 63
สทป. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ CO-EDUCATION, REAERACH, DEVELOPMENT, AND ACTIVITIES ABOUT UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS BETWEEN DEFENCE TECHNOLOGY INSTITUTE AND AVISIGHT INC
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 15 - 21 พ.ย. 63
สทป. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิทหาร
สทป.ร่วมกับ ธน. จัดโครงการจำหน่ายสินค้าชมรมมัคคุเทศก์ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 8 - 14 พ.ย. 63
สทป. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล
สทป. ต้อนรับ รอง.ปล.กห. และคณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
สทป. จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ เรื่อง "Multi Sensor Detection and Aerial Robot"
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 1 - 7 พ.ย. 63
สทป. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563"
สทป. เข้าร่วมการสาธิตอำนาจการยิงเหล่าทหารปืนใหญ่ประจำปี 2563 ณ สนามยิงปืน ศป. เขาพุโลน จ.ลพบุรี
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 25 - 31 ต.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี งป. 2564 ครั้งที่ 1
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี และการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 18 - 24 ต.ค. 63
สทป. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนยานพาหนะระหว่าง สทป. กรมการขนส่งทางบก และ กรมราชทัณฑ์
ประกาศเชิญชวนทั่วไปเพื่อยื่นข้อเสนอร่วมทุนโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (Offshore Patrol Vessel: OPV)
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 next
Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap