หน้าแรก
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 7
รับสมัครผู้พิการเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 6
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและชมการสาธิตขีดความสามารถผลงานวิจัยและพัฒนาของ สทป.
ประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 6
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5
งานสัมมนา "สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง" (DTI Technology challenge day)
บันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5
สทป. และ ม.แม่โจ้ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการค่ายวิทยาศาสตร์
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5
สทป. เซ็น MOU ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตยานเกราะล้อยางแบบ 8 x 8
วารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ฉบับที่ 25 ใหม่ล่าสุด ในรูปแบบของ e-magazine
DTech ฉบับที่ 25
DTech ฉบับที่ 24
ร่าง พรบ.
กิจกรรมกอล์ฟสัมพันธ์หน่วยงานวิจัยทางทหาร ประจำปี 2560
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ต้อนรับและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประเทศญี่ปุ่น
สทป. และ มอ. ร่วมโชว์ศักยภาพและผลงานโครงการวิจัยและพัฒนาแขนหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD Manipulator) ขนาดเล็กแบบควบคุมอัตโนมัติ
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 5
รับสมัครนักศึกษาโครงการสหกิจ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 60 ครั้งที่ 5
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5
สทป. ศึกษาดูงานและบูรณาการการวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาลูกระเบิดร่อนนำวิถี (GBU-12)”
สทป. ร่วมมือด้านวิชาการ และการวิจัยพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด
เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2560
สทป. จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายแสดงความสามารถหลักสูตรนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับ
สทป. ร่วมคณะ รมว.กห. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานกองทัพอากาศ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
สทป. สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สทป. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาหุ่นยนต์ทางการทหารในอนาคตและการปฏิบัติการด้านการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด”
เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินภายนอกและภายใน ประจำปี 2560
สทป. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายแสดงความสามารถผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับกิตติมศักดิ์
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 (เพิ่มเติม)
สทป. รับนโยบายร่วมบูรณาการงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สู่การพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน
สทป. รับนโยบายร่วมบูรณาการงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สู่การพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4
ร่วมจัดนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมทัพไทย”
สทป. รับรองมาตรฐานลูกปืนฝึก 30 มม. ผลิตภัณฑ์ของกองทัพเรือ
สทป. เซ็น MOU ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ร่วม เพื่อจำลองภารกิจช่วยเหลือทางทหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Common Operation Picture : COP)
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 60 ครั้งที่ 4
สทป. ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560”
การอภิปราย "เทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ"
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4
จัดแสดงนิทรรศการอากาศยานไร้คนขับ UAV Start Up 2017
งานประชุมวิชาการ The 3rd Asian Conference on Defence Technology (ACDT)
สทป. และ ทร. จัดการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่สถานการณ์แบบสามมิติแบบ โดยใช้ UAV เพื่อสนับสนุนภารกิจของ ศบภ.ทร.
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap