หน้าแรก
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี งป. 2562 ครั้งที่ 5
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 17 - 23 พ.ย. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 10 - 16 พ.ย. 62
สทป. ต้อนรับคณะผู้แทน อาจารย์และนักศึกษา Malaysian Armed Forces Defense College (MAFDC)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 3 - 9 พ.ย. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 27 ต.ค. - 2 พ.ย. 62
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) หรือ สทป. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Defense & Security 2019 งานแสดงยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีด้านการทหารและความปลอดภัย 2562
DTI Rocket and Science Camp
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 20 - 26 ต.ค. 62
สทป. เข้าร่วมการสาธิตอำนาจการยิงเหล่าทหารปืนใหญ่ ณ สนามยิงปืน ศป. เขาพุโลน จ.ลพบุรี
สทป. ร่วมกับ อวพช. พาแชมป์ประเทศไทย Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2019 ร่วม งาน“International Cansat Conference 2019”
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 13 - 19 ต.ค. 62
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5
สทป. ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าศึกษาดูงาน สทป.
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 6 - 12 ต.ค. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 29 ก.ย. - 5 ต.ค. 62
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5 เพิ่มเติม
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 22 - 28 ก.ย. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 15 - 21 ก.ย. 62
สทป. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายในงาน “Maintenance & Resilience ASIA 2019”
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 8 - 14 ก.ย. 62
สทป. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีกหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ
สทป. ร่วมกับ อพวช. และ ม.มหิดล (นว.) จัดกิจกรรม Minesweeper Robot Camp
สทป. ดำเนินการยิงทดสอบภาคพลวัตจรวดนำวิถี ขนาด 114 มม.
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 1 - 7 ก.ย. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 25 - 31 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5
สทป. ร่วมกับ อพวช. จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Thailand Cansat&Rocket Competition 2019
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 18 - 24 ส.ค. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 11 - 17 ส.ค. 62
สทป. ร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงผลงานวิจัย "งานภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2562
DTech ฉบับที่ 32
DTech ฉบับที่ 33
DTAJ ฉบับที่ 2
สทป. ทดสอบภาคพลวัตจรวดสมรรถนะสูงขนาด 122 มม.
สทป. ทดสอบภาคพลวัตจรวดสมรรถนะสูงขนาด 122 มม.
สทป. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOA) ร่วมกับ อพวช. และ ม.มหิดล (นว.)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 4 - 10 ส.ค. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 62
สทป. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New S-Curve)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 21 - 27 ก.ค. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 14 - 20 ก.ค. 62
สทป. ร่วมกับ อพวช. จัดพิธีเปิดค่ายรอบคัดเลือก Thailand Cansat&Rocket Competition 2019
สทป. จัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ(UAV) DTI - Defence Industry and Innovation 2019
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 7 - 13 ก.ค. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 30 มิ.ย. - 6 ก.ค. 62
สทป. ส่งมอบต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดให้แก่ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 23 - 29 มิ.ย. 62
สทป. ร่วมจัดงานเสวนาทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap