หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ

นายนครเขตต์ สุทธปรีดา

พลเอก สมชาย ยังพิทักษ์

พลเอก วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์คณะกรรมการตรวจสอบ


นายมนัส แจ่มเวหา
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย
กรรมการตรวจสอบ

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
กรรมการตรวจสอบ

นางวัชรา มณีปกรณ์
กรรมการตรวจสอบ

ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
กรรมการตรวจสอบ

นางพัชราวลัย ดิษฐลำภู
เลขานุการ

ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ติดตามการวิจัยและพัฒนาตามยุทธศาสตร์


พลเอก พอพล มณีรินทร์
ประธานอนุกรรมการ

ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
อนุกรรมการ

ดร.สิทธิกร ลาภาพงษ์
อนุกรรมการ

พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล
อนุกรรมการ

พลอากาศตรี ศ.ดร.วินัย จันทร์เปล่ง
อนุกรรมการ

พลเอก อาวุธ เอมวงศ์
อนุกรรมการ

พลอากาศตรี ภาณุ อดทน
อนุกรรมการ

นางศิริพร วัยวัฒนะ
อนุกรรมการ

พลโท ดร.สุภมนัส ภารพบ
อนุกรรมการ/เลขานุการ

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล


นายบุญญรัตน์ ดวงรัตน์
ประธานอนุกรรมการ

พลเอก วิสุทธิ์ นาเงิน
อนุกรรมการ

นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์
อนุกรรมการ

นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัตจะเสรี
อนุกรรมการ

พลเอก ไมตรี เตชานุบาล
อนุกรรมการ

นาวาอากาศเอก นรินทร์ อรัญพูล
อนุกรรมการ

พลอากาศตรี ผศ.ดร.สุธี จันทรพันธุ์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกฎหมาย


นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
ประธานอนุกรรมการ

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
อนุกรรมการ

นายวรัชญ์ เพชรร่วง
อนุกรรมการ

นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวนิชกุล
อนุกรรมการ

นายเพิ่มสิน วิชิตนาค
อนุกรรมการ

พลตรี ศรายุทธ กลิ่นมาหอม
อนุกรรมการ/เลขานุการ

ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามงานวิจัยและการทดลองใช้งาน


พลเอก สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง
ประธานอนุกรรมการ

พลเอก ชาญชัย ยศสุนทร
รองประธานอนุกรรมการ

พลเรือเอก จีรพัฒน์ ปานสกุณ
อนุกรรมการ

พลเอก อุดม พูลสวัสดิ์
อนุกรรมการ

พลเอก ศุภชัย ภิรมย์ภักดี
อนุกรรมการ

พลเอก สายัณห์ บุญแต่ง
อนุกรรมการ

พลอากาศโท ยุทธชัย วัชรสิงห์
ผอ.ศวอ.ทอ.
อนุกรรมการ

พลตรี ประพล บุญมากุล
ผอ.ศวพท.วท.กห.
อนุกรรมการ

พลตรี สมบุญ เกตุอินทร์
ผอ.สวพ.ทบ.
อนุกรรมการ

พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา
ผอ.สวพ.ทร.
อนุกรรมการ

พันเอก วุฒิไกร พิบำรุง
อนุกรรมการ/เลขานุการ

พันเอก ดร.อำพันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง


นายมนัส แจ่มเวหา
ประธานอนุกรรมการ

นางจิรพร สุเมธีประสิทธิ์
อนุกรรมการ

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ
อนุกรรมการ

นางสาวเอมอร รุจิภัทรมงคล
อนุกรรมการ

ดร.จารุวรรณ เป็งมล
เลขานุการ

นางสาวรัตน์รวี โภคฐิติยุกต์
ผู้ช่วยเลขานุการ

 
Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap