หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ร่วมกับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ฝล.) โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วิจัย พัฒนา และผลิตจรวดดัดแปรสภาพอากาศทางเลือกสำหรับใช้ในภารกิจยับยั้งการเกิดลูกเห็บ
Created by : Prangwipa , Publish 14 Jul 2021 , Views 90

จรวดดัดแปรสภาพอากาศ

ทางเลือกสำหรับใช้ในภารกิจยับยั้งการเกิดลูกเห็บ ฝีมือคนไทย

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการวิจัยโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง ทำการวิจัยและพัฒนาจากระดับที่มีองค์ความรู้อยู่แล้วไปยังระดับที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย สทป. ได้ร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับหน่วยงานวิจัยของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ สถาบันการศึกษาภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมตลอดจนรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทผู้ผลิตเพื่อทำการพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์และต้นแบบอุตสาหกรรม เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของเหล่าทัพและสามารถนำไปสู่การพัฒนาระบบอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้าเป็นหลัก แต่จะเป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เทคโนโลยีสองทาง (Dual Use Technology) ที่สามารถใช้ประโยชน์ทางการทหารและความมั่นคงและสามารถต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักที่เป็น S-curve ที่รัฐบาลส่งเสริม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ปัจจุบัน สทป. มี 5 เทคโนโลยีหลักในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ซึ่ง 1 ใน 5 เป็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีจรวดและอาวุธนำวิถี โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ด้วยหลักการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีทางทหาร ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำกล้องเป็นอันดับแรก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพและลดการนำเข้าจากต่างประเทศในอนาคตนอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีจรวดในทางทหารแล้ว มีการนำเทคโนโลยีจรวดไปใช้กับทางพลเรือน เพื่อสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่น ๆ ในลักษณะการใช้งานแบบสองทาง (Dual Use)  ปัจจุบัน สทป. มีขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และผลิตจรวดสำหรับใช้ในทางทหาร ทำให้สามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาต่อยอดในการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศได้ ซึ่งโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ฝล.) โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดความต้องการทางเทคนิคให้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นผู้ดำเนินการออกแบบและผลิตจรวด สำหรับบรรจุสารซิลเวอร์ไอโอไดด์ใช้ในภารกิจยับยั้งพายุลูกเห็บหรือทดลองทำฝนจากเมฆเย็นในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นเทคโนโลยีทางเลือกในการสนับสนุนภารกิจการทำฝนเมฆเย็นหรือสลายลูกเห็บ ในกรณีที่สภาพอากาศแปรปรวนเครื่องบินไม่สามารถขึ้นบินได้ โดยจรวดที่วิจัยและพัฒนาจะถูกยิงจากพื้นสู่อากาศเข้าสู่ก้อนเมฆที่ระดับความสูงประมาณ 18,000-24,000 ฟุต เพื่อปล่อยสารซิลเวอร์ไอโอไดด์ลงในเมฆเย็น และมีระบบร่มนิรภัยสำหรับลดความเร็วของชิ้นส่วนจรวดให้ตกลงสู่พื้น เพื่อความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการ โดยในเบื้องต้นกำหนดพื้นที่ทดลองปฏิบัติการเป็นพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำและเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยจากชุมชน เหมาะสำหรับทำให้เมฆเย็นตกลงมาเป็นฝน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และยังช่วยทำให้กลุ่มเมฆที่กำลังจะก่อตัวขึ้นเป็นลูกเห็บขนาดใหญ่มีขนาดเล็กลงจนกลายเป็นฝน เป็นการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเห็บให้กับพี่น้องประชาชน บ้านเรือน และผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้ได้รับความเสียหาย

จากความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาของทั้งสองหน่วยงาน ทำให้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ และที่สำคัญ คือ เป็นนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาจรวดสำหรับใช้งานแบบสองทาง(Dual Use)สามารถนำมาใช้ทางพลเรือนได้ด้วย ซึ่งไม่เคยมีการใช้งานในประเทศไทยมาก่อน จนทำให้ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพและประสิทธิภาพของจรวดดัดแปรสภาพอากาศที่สามารถใช้งานได้จริง เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการต่อไป

Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap