หน้าแรก
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 18 - 24 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 11 - 17 ก.ค. 64
สทป. ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) จัดโครงการ“ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 4 - 10 ก.ค. 64
สทป. ร่วมกับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ฝล.) โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วิจัย พัฒนา และผลิตจรวดดัดแปรสภาพอากาศทางเลือกสำหรับใช้ในภารกิจยับยั้งการเกิดลูกเห็บ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 64
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 20 - 26 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 6
ประกาศเชิญชวนเพื่อยื่นข้อเสนอร่วมทุนไม่จัดตั้งนิติบุคคลในกิจการค้าร่วม(Consortium)งานบริการซ่อมบำรุงยานภาคพื้นและยานใต้น้ำไร้คนขับ
สทป. และ สป.กห. ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน อันเป็นแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และผลิตเชิงอุตสาหกรรมภายในประเทศ
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 13 - 19 มิ.ย. 64
สทป. ร่วมกับ กองทัพบก ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง สำหรับกองทัพบก
สทป. จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ” ให้แก่นักศึกษา สจว.สปท.
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 6 - 12 มิ.ย. 64
กห. โดย สทป. จัดพิธีส่งมอบหุ่นยนต์ให้บริการทางการแพทย์ (D–EMPIR CARE) เพื่อสนับสนุนภารกิจทีมแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบุษราคัม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 5
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 64
August Series 2021
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 23 - 29 พ.ค. 64
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 16 - 22 พ.ค. 64
สทป. นำผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชมการทดสอบปฏิบัติการใช้งานจริงของต้นแบบระบบอากาศยานไร้คนขับ หรือ CUAS
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 9 - 15 พ.ค. 64
สทป. ทดลองยิงจรวดทำฝนเมฆเย็นหรือสลายลูกเห็บ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ณ บ้านผาลาด ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
สทป. ส่งมอบหุ่นยนต์ให้บริการทางการแพทย์ D-EMPIR CARE ให้กับ กรมแพทย์ทหารบก เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 4
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 2 - 8 พ.ค. 64
compalin
การบริการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบอากาศยานไร้คนขับ
สทป. ร่วมกับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อการฝึกศึกษา
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อมูลการประเมินตนเองตัวชี้วัด ก.พ.ร.ปี 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่มีต่อ สทป. พ.ศ. 2563
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 25 เม.ย. - 1 พ.ค. 64
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 18 - 24 เม.ย. 64
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
สทป. ดำเนินการตรวจสอบความคืบหน้าการร่วมพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน อันเป็นแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และผลิตเชิงอุตสาหกรรมภายในประเทศ
แผนโครงการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2564 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 3
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
คู่มือเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
การให้บริการทางวิชาการและเทคนิค
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 next
Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap