DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
Show results per page
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์บันทึกเวลาสำหรับเครื่องจักร ส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on June 18, 2018
319.83 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม MATLAB
Added on June 15, 2018
295.14 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2560
Added on June 15, 2018
376.07 Kb
ประกาซผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการประกอบรวมและซ่อมแซมระบบอากาศยานฯ
Added on June 15, 2018
321.61 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสร้างระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ง ขนาดเล็ก 11 ระบบ
Added on June 15, 2018
326.53 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสร้างระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก 7 ระบบ
Added on June 15, 2018
313.74 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสร้างระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง 4 ระบบ
Added on June 15, 2018
328.29 Kb
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานเช่าจัดซื้อสัญญาณเครือข่าย Internet
Added on June 15, 2018
397.26 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองด้านความปลอดภัยในการผลิต จำนวน 8 รายการ สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ ส่วนควบคุมและความปลอดภัย โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on June 14, 2018
338.11 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ Frost & Sullivan ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
Added on June 13, 2018
319.69 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap