DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
Show results per page
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุความปลอดภัยในการผลิต สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on April 23, 2019
65.19 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องกัดผิวบนวัสดุชิ้นงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on April 22, 2019
293.35 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จัดซื้อ Spare part ซ่อมบำรุงระบบสารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on April 10, 2019
317.47 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง จ้างเหมาสร้างอุปกรณ์สำหรับชุด Payload จรวดดัดแปรสภาพอากาศ โดยวิธีคัดเลือก
Added on March 27, 2019
318.05 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1ของอาคาร สป. แจ้งวัฒนะ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Added on March 27, 2019
1.56 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุมสำหรับผู้บริหาร จำนวน 8 ตัว สำหรับส่วนงานควบคุมพัสดุและบริหารสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on March 27, 2019
306.33 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาระบบแสดงผลทางยุทธวิธี (BMS) และระบบนำทาง (Navigation) บนรถฐานยิง และรถควบคุมสั่งการ DTI-1G สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ DTI-1G (D1.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on March 26, 2019
1.34 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมีผลิตดินขับและสารเคมีเบ็ดเตล็ด สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on March 26, 2019
1.45 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศ(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาระบบแสดงผลทางยุทธวิธี (BMS) และระบบนำทาง (Navigation) บนรถฐานยิงและรถควบคุมสั่งการ DTI-1G สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ DTI-1G (D1.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Added on March 19, 2019
1.43 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมอเตอร์สำหรับประเมินชีปนวิถีภายในสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูง แบบ DTI-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on March 18, 2019
331.21 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap