หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน
พันธกิจ
 • วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผย แพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน
ค่านิยมหลัก
 • มุ่งมั่นผล สัมฤทธิ์
 • คิดทำเป็นทีมงาน
 • สานซื่อ สัตย์คุณธรรม
 • นำความพอใจสู่ ลูกค้า
 • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • เรื่องผลประโยชน์ชาติต้องมาก่อน
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รูปตราสัญลักษณ์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ มหาชน)

------------------------------


แบบที่ 1 รูปตราสัญลักษณ์หลัก

รูปตราสัญลักษณ์หลักประกอบด้วยพื้นหลังรูปวงกลมสีเทา แถบสีธงไตรรงค์ 3 สี และลูกศร สีเหลือง มีความหมายดังนี้
 1. รูปวงกลม หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 2. พื้นหลังรูปวงกลมสีเทา เป็นสีของโลหะ หมายถึง ความแข็งแกร่ง และมั่นคง
 3. แถบสีธงไตรรงค์ 3 สี ได้แก่ สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน แสดงถึง ความเป็นชาติไทย
 4. การหมุนของกรอบสีธงไตรรงค์ แสดงถึง พลังขับเคลื่อนจากการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 5. ลูกศรสีเหลืองพุ่งขึ้น แสดงถึง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า


แบบที่ 2 รูปตราสัญลักษณ์ประกอบอักษรย่อภาษาไทย


แบบที่ 3 รูปตราสัญลักษณ์ประกอบอักษรย่อภาษาโรมัน


แบบที่ 4 รูปตราสัญลักษณ์ประกอบอักษรเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาโรมัน

พลโท ดร. ฐิตินันท์ ธัญญสิริ

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2553

 
Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap