หน้าแรก >> HR >> การพัฒนาบุคลากร
การสร้างวัฒนธรรม/ ค่านิยมองค์กร
ผอ.สทป. ประกาศเจตจำนงสุจริต
Coffee Talk กับ ผอ.สทป.
ทำบุญประจำปี ต้อนรับปีใหม่ สทป. และ กิจกรรมผู้บริหารพบปะเจ้าหน้าที่ สทป.
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับ 4
พิธีแสดงมุฑิตาจิต รองศรีจรุง พันธัย
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ระดับ1-3และลูกจ้าง
 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap