หน้าแรก >> HR >> การพัฒนาบุคลากร
การสร้างวัฒนธรรม/ ค่านิยมองค์กร
ผอ.สทป. ประกาศเจตจำนงสุจริต
Coffee Talk กับ ผอ.สทป.
ทำบุญประจำปี ต้อนรับปีใหม่ สทป. และ กิจกรรมผู้บริหารพบปะเจ้าหน้าที่ สทป.
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับ 4
พิธีแสดงมุฑิตาจิต รองศรีจรุง พันธัย
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ระดับ1-3และลูกจ้าง
ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม สทป. ปี ๒๕๖๒
สทป. มอบเงินบริจาคสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)
DTI Coffee Talk กับ ผอ.สทป.

การอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2562


การสัมมนา "กลยุทธ์ต้านทุจริต พิชิตคอร์รัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม สทป. 4.0"


สทป. บริจาค ณ วัดพระบาทน้ำพุ


พิธีแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุทำงาน สทป.


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ผู้บริหารพบปะเจ้าหน้าที่ สทป. ครั้งที่ 2/2562"


 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap